Napisz stosujac wzory półstrukturalne

filter portal

Temat: Ćwiczenia z Chemii
Dział: POCHODNE WĘGLOWODORÓW Zadanie.82 Uzupełnij zdania a) Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych ma postać: CnH.........COOH b) Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór......... i nazywa się grupą........ c) Wzór sumaryczny kwasu monokabroksylowego o ... octowy D.kwas pentanowy 5.kwas masłowy E.kwas heptanowy F.kwas propanowy 1. 2. 3. 4 5. Zad.85 Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w cząsteczce. Wzór sumaryczny: ............ Nazwa: ........... Zad.86 Oblicz skład procentowy (% masowy) pierwiastków w kwasie heptanowym. Zad.90 Uzupełnij schemat KWAS METANOWY Nazwa zwyczajowa: ........... Barwa: .......... Toksyczność: .......... Występowanie: ............ Wzór strukturalny: ............ Zapach: ............. Zastosowanie: .............. Zad.91 Uzupełnij równania reakcji. Napisz nazwy produktów. a)...... HCOOH + K ---- ............. b) ..... HCOOH + ..... MgO ---- ........... c) ..... HCOOH + ...... Ca(OH)" ---- ......... ... karboksylowych tworzy mydła sodowe - octowy czy palmitynowy? Odp: Zad.114 Przeprowadzono doświadzczenie przedstawione na poniższym schemiacie. Napisz obserwacje i równanie reakcji, stosując wzory sumaryczne i półstrukturalne. Sformułuj wniosek. na rysunku jest...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11611Powered by wordpress | Theme: simpletex | © filter portal